Seniport

Międzynarodowy portal pracy branży opieki nad osobami starszymi

Polityka prywatności

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Administrator serwisu SenioPort.pl , SenioPort.de , SenioPort.com  nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swojego serwisu.

Dane Osobowe

SenioPort dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
SenioPort zapewnia Ci i wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

W czasie korzystania z serwisu SenioPort możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to przeważnie:

  • Imię, nazwisko , adres e-mail,
  • Informacje dotyczące adresu zamieszkania i numeru telefonu
  • Informacje demograficzne oraz informacje dotyczące zainteresowań itp.,
  • Informacje dotyczące firmy w tym informacje kontaktowe,
  • Informacje dotyczące zleceń, i adresów zleceń

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości

Administrator SenioPort zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości SenioPort rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów administratora SenioPort.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych SenioPort

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na stronach SenioPort przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. SenioPort nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do serwisu SenioPort.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Kwestie Techniczne

SenioPort dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
SenioPort zapewnia Ci i wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Login i hasło

SenioPort stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.
Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.
Wpisz hasło, które nie będzie łatwe do zgadnięcia, czyli nie datę urodzin, numer PESEL lub numer telefonu.

Wyłączenie Odpowiedzialności

SenioPort jest portalem umożliwiającym kontakt użytkowników w nim zarejestrowanych. Jednocześnie administrator SenioPort nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z korzystania z usług portalu. Odpowiadając na zamieszczone ogłoszenia należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania i kierować się zasadami odpowiednimi dla osoby podejmującej pracę za granicą.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią SenioPort

SenioPort oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.

Administrator SenioPort zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta SenioPort i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Ostatnia zmiana polityki ochrony prywatności 01.01.2011 r.